נתינה

הקורס המקוון מוצע ברוח של נתינה. משמעות הדבר שהשתתפות לא מחייבת תשלום.

אך, אם וכאשר (אחרי שיעור, אחרי הקורס במלואו, אחרי תקופת תרגול) עולה בך תחושה של ערך ורצון להעניק בחזרתה, נתינתך תתקבל בברכה.

אם מערכת היחסית שלך עם התרגול מעמיקה, נתינתך יכולה לקבל ביטוי בהמשך לימוד במפגשי הוראה אישיים.