סיכום שיעור שני

מציאת אורך הנשימה שלך

  • יש לספור את מספר נשימות האו'גיי במהלך 3 או 5 דקות של נשימה.
  • יש לחלק את מספר השניות שתורגלו (ב- 3 דקות ישנן 180 שניות, ב- 5 דקות ישנן 300 שניות) במספר הנשימות = =אורך הנשימה שלך.

חישוב אורך השאיפה שלך

  • יש לחלק את אורך הנשימה שלך ב- ½2.
  • יש לעגל את התוצאה מטה למספר הזוגי הקרוב ביותר.
טבלת קיצור דרך לחישוב אורך השאיפה
מספר נשימות (3 דקות)מספר נשימות (5 דקות)אורך השאיפה
6 או פחות10 או פחות12
711-1210
8-913-158
10 – 1216-206
13-1821-304
19 או יותר31 או יותר2

ארבעת חלקי הנשימה

דוגמא 1: שאיפה ונשיפה שווים
חלקי הנשימה:שאיפהעצירה AKנשיפהעצירה BK
יחסים1010
דוגמא: שאיפה 4 שניות4040
דוגמא: שאיפה 6 שניות6060
דוגמא 2: נשיפה ארוכה פי ½1 מהשאיפה
חלקי הנשימה:שאיפהעצירה AKנשיפהעצירה BK
יחסים100
דוגמא: שאיפה 4 שניות4060
דוגמא: שאיפה 6 שניות6090

תרגול

  • כדי לתרגל באופן מדויק עם נוסחאות נשימה יש להיעזר במטרונום (ישנן תוכנות מטרונום לטלפונים ניידים וטבלטים) שמכוון ל- 60 פעימות בדקה – פעימה כל שנייה.
  • כעת התרגול כולל שני ספירות מקבילות: ספירת מספר הנשימות נעשית באמצעות יד שמאל (כפי שנלמד בשיעור הראשון) וספירת בלב של אורכו של כל חלק של הנשימה בתזמון המטרונום.
  • התרגולים שלהלן מורכבים מנוסחאות הכתובות ביחסים – עלייך לתרגם אותם למספרים על ידי הכפלה באורך הנשימה שלך.
תרגול 1
0 . 1 . 0 . 1 4 נשימות אוג'יי
0 . 1 . 0 . 14 נשימות אוג'יי
0 . 1 . 0 . 14 נשימות אוג'יי
תרגול 2
0 . 1 . 0 . 14 נשימות אוג'יי
0 . ½1 . 0 . 14 נשימות אוג'יי
0 . 1 . 0 . 14 נשימות אוג'יי
תרגול 3
0 . 1 . 0 . 14 נשימות אוג'יי
0 . ½1 . 0 . 16 נשימות אוג'יי
0 . 1 . 0 . 14 נשימות אוג'יי
תרגול 4
0 . 1 . 0 . 14 נשימות אוג'יי
0 . ½1 . 0 . 18 נשימות אוג'יי
0 . 1 . 0 . 14 נשימות אוג'יי